Semalt vysvetľuje, ako množstvo finančných prostriedkov investovaných do SEO koreluje so získanými výhodami

Výška prostriedkov, ktoré by ste mali investovať do SEO, sa líši v dôsledku cien ponúkaných agentúrami. Prax však ukazuje, že vysoké náklady na služby nie vždy zaručujú úspech vašej SEO kampane. Zodpovedá zvýšená výška počiatočných investícií zvýšeniu získaných výhod? Existuje pre podniky určitá hranica nevyhnutná na dosiahnutie výnosov?

Nik Chaykovskiy, popredný odborník spoločnosti Semalt Digital Services, vysvetľuje, aké faktory ovplyvňujú návratnosť investícií do SEO.

Množstvo času a peňazí vynaložených na stratégiu ovplyvňuje objem a množstvo. Prínos zloženia je značne ovplyvnený zmenami nasledujúcich prvkov. Z tohto dôvodu zvyšuje vstup jedného alebo niekoľkých z týchto faktorov rýchlosť rastu výnosov.

  • Množstvo je množstvo práce vykonávanej pravidelne. Mnoho kvalitných odkazov zvyšuje oprávnenie domény, zatiaľ čo kvalitný obsah zvyšuje stránky, ktoré má v indexe Google.
  • Kvalita závisí od množstva času venovaného vykonanej práci. Vyššie autoritatívne zdroje vytvárajú väčšiu hodnotu hostenia jedného odkazu ako zdroje s nižším hodnotením, ktoré hosťujú niekoľko odkazov.
  • Čas. Výnosy z investície nie sú okamžité, pretože v priebehu času sú snehovou guľou.

Faktor konkurencie

Čiastočné investície do podnikania, ktoré existuje na trhu s mnohými konkurenčnými stránkami, by nepriniesli také výsledky, aké by priniesla spoločnosť, ktorá sa investovala do rozvoja stratégie marketingu obsahu. Existujú však aj alternatívy, ktoré zvyšujú viditeľnosť stránok s minimálnymi požiadavkami na rozpočet a investície. Spoločnosť môže šíriť obsah v rámci určitej medzery na trhu alebo miestnej geografickej oblasti, kde optimalizuje obsah pre cieľové publikum nachádzajúce sa v týchto segmentoch. Výsledkom bude zvýšenie relevantnosti poskytovaného obsahu.

Prah kvality

Ďalším bodom zváženia je úroveň kvality, ktorú musí obsah pred zverejnením uspokojiť. Zle napísaný obsah alebo tenký obsah môžu spôsobiť pokutu Panda, ktorá výrazne zníži hodnotenie vo vyhľadávacom fronte. Predstavuje hrozbu pre reputáciu značky a návštevnosť webových stránok, ako aj pre možné vzťahy s vydavateľmi, ktorí pomáhajú pri vytváraní odkazov. Minimálna investícia zabezpečuje kvalitu a potenciál rastu, keďže úroveň podnikania závisí od konkurencie. Vyššie hodnotenie ako konkurenti si budú vyžadovať obsahovú stratégiu, ktorá predbehne konkurentov a spolieha sa na znalosti osvedčených postupov pri marketingu obsahu.

Zložitosť aspektov

Berúc do úvahy predtým diskutované body, môžeme dospieť k nasledujúcim záverom:

  • Podniky prinesú vyššie výnosy, ak sa zvýšia počiatočné investície v porovnaní s jednostrannými burzami
  • Hospodárska súťaž obmedzuje viditeľnosť malých investícií, ale nie ich úplne znemožňuje
  • Dosiahnutie určitej prahovej hodnoty kvality pri vytváraní obsahu a odkazov zaručuje, že podniky získajú na dynamike

Na záver možno povedať, že SEO nie je stratégia typu „všetko alebo nič“, ktorá vyžaduje, aby celá marketingová stratégia zaznamenala významný účinok. Investovanie času a úsilia pomáha pri dosahovaní kvality. A nakoniec, čím viac investícií investuje, tým vyššie výsledky prinesie. Menšie investície sú tiež efektívne, ak sa investujú správnym spôsobom.